Československé detstvo

Naše československé detstvo (2012) – voľné rozprávanie o živote v 80-tych a začiatkom 90-tych rokov; o rokoch detstva v Československu, ktoré sa pred vyše dvoma desaťročiami rozdelilo. Nájdu sa v ňom všetci patriaci do generácie Husákových detí 🙂 (“…čas pádí, čas letí, těžko ta léta vrátíš zpět, a taky Husákovy děti dospěly do Kristových let…” Chinaski – 1970)

  1. Prológ
  2. Husákove deti (1980 – 1987)
  3. S Leninom do školy (1987 – 1989)
  4. Práci česť, súdružka a Dobrý deň, pani učiteľka (1989 – 1990)
  5. V slobodnej federácii (1990 – 1991)
  6. Súmrak československého detstva (1991 – 1993)
  7. Po 20 rokoch